سایت اطلاع رسانی فعالیت های گروه در سال تحصیلی 99 -98


گروه آموزشی معماری  استان زنجان

طراحی سوال استاندارد آموزشی


با توجه به دعوت دبیرخانه عمران کشور از کلیه هنر آموزان معماری و عمران و... جهت تکمیل بانک سوالات استاندارد ، مسابقه ای در همین زمینه بین همکاران علاقمند برگزار می کند . نحوه ی طراحی سؤال ، چگونگی شرکت در مسابقه و... جهت دانلود تقدیم م شود .


| تعداد بازدید: 208